Sermaye Piyasası Kurulu’nun 27.04.2018 tarih ve 19/527 sayılı kararı ile Yurtiçinde halka arz edilmeksizin ortaklık hakkı vermeyen borçlanma aracı Ek İhraç Belgesi ekte bilgilerinize sunulmuştur.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/686665